Søg med nummerplade
Søg fælge på bil
Vælg type
Avanceret fælgesøger
Avanceret fælgesøger
Søg dæk
Dæksøger
Søg snekæder
Find snekæder
 /  R 
 
 

Handelsbetingelser for dit køb på bilxtra.dk

Dit køb på vores webshop

Det er vigtigt for os at oplyse dig om, at der ikke er indgået en bindende købsaftale med BilXtra, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra os. BilXtra opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen, efter den er fremsendt til dig. 

Priser på vores webshop

Alle vores priser er inklusiv 25 % moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, eksklusiv Færøerne og Grønland.

Vi vælger derfor også at tage forbehold for:
 • Valutaændringer 
 • Force majeure 
 • Leveringssvigt 
 • Afgiftsændringer 
 • Udsolgte varer og trykfejl

Salg generelt

Den angivne pris, som bliver dig oplyst ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris. En bestilling slettes, såfremt den ikke er afhentet senest 4 hverdage efter bestillingen.

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller prisstigning.

Butikssalg

Med butikssalg menes der de køb, som du har foretaget i en af vores fysiske BilXtra butikker. Varer købt i en fysisk BilXtra butik kan byttes i op til 14 dage efter købet, og ønskes pengene retur, skal det gøres inden 8 dage efter købet.

Husk original kvittering, når du vil returnere varer*
Varen skal være ubeskadiget og returneres i ubrudt original emballage. Dette gælder i alle BilXtra-butikker i Danmark.

*Skaffevarer, snekæder og elektronik varer, er ikke omfattet af ovenstående bytteregler. 

Levering af dine varer

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos BilXtra's leverandører og grossister. Normal leveringstid er dog ca. 3-5 hverdage, efter du har modtaget din ordrebekræftelse.

Afbestilling af dine varer

Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved at fremsende en e-mail med mærket "Afbestilling". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå. Har du modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten "Afbestilling" indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 15.00 samme dag, som bestillingen er foretaget.
 

Betaling af dine varer

Når du handler hos BilXtra, har du forskellige muligheder for at betale for dine varer, og de er oplistet nedenfor:
 • Dankort + Debet
 • MasterCard + Debet
 • Maestro
 • Visa/Visa electron
 • American Express
 • JCB
 • Kontant (Kun butikssalg)
 • Resurs Finansiering
 • Lån Let Finansiering
 • ViaBill
 • MobilPay
 • Efter aftale (Gælder kun erhvervssalg)

Der er ikke mulighed for forudbetaling, idet din retsstilling her, er væsentlig dårligere end ved andre former for betaling.

Betalingsmåden 'efter aftale' kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, såfremt du i forvejen har opnået en betalingsaftale med BilXtra. Ønsker du en sådan aftale kan det for private virksomheder ske her og for offentlige virksomheder ske her. 

Reklamationsret på dine varer

Der ydes 2 års reklamationsret på varer købt hos BilXtra. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under købsregler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen. Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vores eller producentens værksted.

Kommer der en skade på produktet, som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er dette ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent. 

Din anvendelse af reklamationsretten

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles BilXtra inden for rimelig tid efter varens modtagelse. Du opfordres på det kraftigste til at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning.

Varer, der ikke går under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret, og der vil blive opkrævet et beløb svarende til BilXtra’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering. Varer, der returneres på efterkrav, eller som sendes uden porto nægtes modtaget af BilXtra. 

Tilbagesendte varer, som ikke indeholder fejl

Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til BilXtra, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er 200 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår på det medsendte RMA skema (reklamationsskema), kan BilXtra ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer skal/bør returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt, indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet. 

Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til BilXtra skal være forsvarligt indpakket. BilXtra anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost.

På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til BilXtra. Yderligere har du mulighed for at kunne efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Er du i tvivl?

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler BilXtra, at du retter henvendelse til BilXtra.

Særlig bestemmelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgsbetingelser, som for forbrugere dog med følgende modifikation: 
 • Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende. 
 • Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode.
 • BilXtra forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er lagt. 
 • Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen. 
 • Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.

Købsregler

 • Reklamationsret
 • Garanti
 • Ombytningsret
 • Rimelig tid
 • Formodningsreglen

Reklamationsret

Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

Garanti

Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren er enige om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

Ombytningsret

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve at få ombyttet en vare, i stedet for at acceptere sælgers tilbud om at få varen repareret.

Der er dog et meget vigtigt forbehold:
Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation. 

Rimelig tid

I den nye købslov har forbrugeren altid 2 måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden for rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end 2 måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

Formodningsreglen

Den sidste væsentlige ændring af købsloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at der, inden for de første 6 måneder efter et køb, formodes, at fejlen var til stede ved købet.

Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første 6 måneder og medfører, at forbrugeren inden for de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

Fortrydelsesret

DEN LOVPLIGTIGE 14 DAGES FORTRYDELSESRET
 • Den 14 dages fortrydelsesret
 • Sådan returnerer du varen
 • Forsvarlig returnering
 • Er du i tvivl 

14 dages fortrydelses

Ved forbrugerkøb, hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller internettet, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes inden for 14 dage, tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Danmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af BilXtra ud fra en mulig salgsværdi. Med hensyn til software skal forseglingen være ubrudt. 

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i original emballage. Manglende original emballage medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor du, ud fra en vurdering foretaget af BilXtra, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen.

I værste fald kan manglende original emballage med videre medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Ved montering af PC-systemer sammensat efter kundens ønske, er der ikke længere fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor kunden har givet samtykke til at monteringen kan begynde.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren. BilXtra returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c. 

Sådan returnerer du varen

Der er to måder hvorpå du kan returnere varen på: 
 • Du kan nægte at modtage varen fra postvæsnet. 
 • I denne sammenhæng beder vi dig om at gøre postvæsnet opmærksom på, at du straks kan returnere varen til BilXtra.
 • Du kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende, inden for de 14 dage, returnere varen til BilXtra. 
 • I denne sammenhæng beder vi dig vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos BilXtra.

Varen kan sendes retur til:
Bilxtra Aalborg
Gammel Gugvej 41
9000 Aalborg
(+45) 96 300 250
CVR: 25462742

Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos BilXtra. Beløbet returneres til samme kort, som købet er foretaget med.

Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning. BilXtra anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost.

På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til BilXtra. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af BilXtra.

Har du spørgsmål til vores handelsbetingelser i forbindelse med et køb på vores webshop, er du meget velkommen til at kontakte os her og høre mere.