Søg med nummerplade
Søg fælge på bil
Vælg type
Avanceret fælgesøger
Avanceret fælgesøger
Søg dæk
Dæksøger
Søg snekæder
Find snekæder
 /  R 
 
 
Kategorier
Pris
Brands
Fabrikat:Model:

Regler og retningslinjer for fyrværkeri 


Alle informationer til at skrive denne artikel er skrevet ud fra BORGER.dk
Du kan læse mere om fyrværkeri på https://www.borger.dk/kultur-og-fritid/fyrvaerkeri

Vi starter lige med de selvsagte, men stadigt vigtige fyrværkeri råd.

1. brug altid beskyttelsesbriller
2. brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
3. hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
4. hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet
5. gå aldrig tilbage til en fuser.
 

Hvordan må man opbevare fyrværkeri? 

Du må kun opbevare fem kg krudt, også kaldet "Netto eksplosiv stofmængde" (NEM). På fyrværkeriet kan du læse indholdet af NEM, inden du køber det.

Hvis du vil gemme fyrværkeri, skal du følge nogle få råd om opbevaring:
  • opbevar fyrværkeriet utilgængeligt for børn
  • læg fyrværkeriet mørkt og tørt
  • hold fyrværkeriet væk fra elektriske apparater og varmekilder som fx varmeapparater.
 

 Hvornår må man (lovligt) affyre sit fyrværkeri?

Du må kun fyre fyrværkeri af i perioden 27. december til og med 1. januar. Resten af året er det ulovligt at bruge fyrværkeri.
Du kan købe fyrværkeri i butikkerne fra 15. december til 31. december.
 

Hvad er lovligt fyrværkeri? 

Det er kun fyrværkeri der er CE-mærket, som kan sælges lovligt i Danmark.
CE-mærket viser, at producenten har fået fyrværkeriet testet og godkendt.
 
Hvis dit fyrværkeri ikke er CE-mærket, er det ulovligt og kan være farligt. Det er også ulovligt at sælge professionelt fyrværkeri til privatpersoner.
Når du køber ulovligt fyrværkeri, kan du ikke vide, hvad du har med at gøre eller hvordan du håndterer det sikkert.

Opdager du ulovligt fyrværkeri, for eksempel professionelt fyrværkeri, der sælges til private, skal du kontakte politiet. Det kan du gøre i din politikreds eller ved at ringe 114.

Hvis du opdager fyrværkeri, som mangler CE-mærkning eller som fejler ved brug, kan du kontakte Sikkerhedsstyrelsen, der kan vejlede dig i, hvad du skal gøre.
 

Hvem må købe fyrværkeri?

 
Det er ulovligt at købe fyrværkeri for unge under 18 år.
Personer mellem 15 og 18 år må dog købe helårsfyrværkeri som knaldhætter, knaldbånd, knaldperler, knallerter, bordbomber, trækbordbomber, stjernekastere og isfontæner.
 

Hvor må jeg affyre mit fyrværkeri? 

Der er helt bestemte regler for, hvor tæt du må være på bygninger, dyr og andet, når du fyrer fyrværkeri af.
Du må ikke bruge:
  • fyrværkeri nærmere end 100 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I vindens retning er afstanden 200 meter
  • fyrværkeri nærmere end 100 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller anden brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 200 meter
  • fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr
  • raketter nærmere end 10 meter fra bygningers åbninger. I vindens retning er afstanden 20 meter
  • raketter nærmere end 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag. I vindens retning er afstanden 400 meter
  • raketter nærmere end 200 meter fra arealer med nåletræer og lyng eller anden brændbar vegetation. I vindens retning er afstanden 400 meter.
Hvis der fx er tørke eller ligger virksomheder med en særlig risiko, kan kommunen fastsætte særlige afstandskrav eller helt forbyde brug af fyrværkeri i et område.